Sau Khi Chia Tay Thì Phải Làm Gì?

Sau Khi Chia Tay Thì Phải Làm Gì?

Xem MV bài hát

Lời bài hát Sau Khi Chia Tay Thì Phải Làm Gì?

Đóng góp bởi

Một ngày lại dần trôi
Chia tay cũng lâu rồi
Tự hỏi mình là ai là ai là ai
Mà sao nhớ anh hoài
Làm mọi chuyện để quên
Quá khứ không êm đềm
Tự hỏi lòng vì sao
vì sao vì sao
Mà em không thể quên
Đến lúc này
em phải nghe lòng mình nói
Những điều chưa từng dám nói
Đừng để cuộc sống
trôi đi vô nghĩa làm gì
Để cho một ngày mới
hạnh phúc rồi sẽ tới
Hãy nghĩ xem: Sau khi chia
tay thi phải làm gì?
Sau khi chia tay
thi phải làm gì? oh oh
Sau khi chia tay
thi phải làm gì? oh oh
Sau khi chia tay
thi phải làm gì? oh oh
Sau khi chia tay
thi phải làm gì? oh oh
Vài tuần lại dần qua
Em có bao nhiêu quà
Nào quà từ chị hai
chị ba, bạn thân
Và người anh mới quen
Bạn bè lại ngồi khen
Chia tay xong xinh nè
Nhiều người phải khổ
tâm để an ủi em mà
sao không thấy vui?
Đến lúc này
em phải nghe lòng mình nói
Những điều chưa từng dám nói
Đừng để cuộc sống
trôi đi vô nghĩa làm gì
Để cho một ngày mới
hạnh phúc rồi sẽ tới
Hãy nghĩ xem: Sau khi chia
tay thi phải làm gì?
Sau khi chia tay
thi phải làm gì? oh oh
Sau khi chia tay
thi phải làm gì? oh oh
Sau khi chia tay
thi phải làm gì? oh oh
Sau khi chia tay
thi phải làm gì? oh oh
Time flew by
that was really fast
I already knew that
we weren’t gonna last
E – X , I’ll forget in a sec
What you left was
a mess now. What’ next?!
I’m going to wish
you the best, cuz the best
is right in the west
Don’t hit me up like you
do over text since to me
you’re nothing but an EX
Tell me why you gotta
stick with your lies
I can see them buried deep
right in your eyes
Time to take you
outta my sight,
Time to take you
outta my mind
We are done
we are out of time
out of time
out of time
Pack up the memories and