Sao Út Nỡ Vội Lấy Chồng

Sao Út Nỡ Vội Lấy Chồng

Lời bài hát Sao Út Nỡ Vội Lấy Chồng

Đóng góp bởi

Anh thương thương Út lâu rồi
Mà anh, anh hỏng dám nói
Để nay Út bước theo chồng
Trong lòng anh thấy buồn hiu
Chiều chiều ra đứng bờ sông
Nhìn con nước ròng nước lớn
Liu riu bên lở bên bồi
Còn ai ngồi giặt áo đâu mà trông
Anh thương thương Út lâu rồi
Mà sao sao hổng dám nói
Để nay Út bước qua cầu
Anh sầu anh nói lời thương
Ngày nào hai đứa mình chung
Bờ đê gánh lúa đi về
Anh thương không nói lời nào
Út mến rồi cũng chẳng dám hé môi
Rồi ngày mai đây
Út làm cô dâu mới
Tới phương trời nào
Út còn nhớ anh không
Kỷ niệm mênh mông
Bao năm dài làm sao không nhớ
Có anh trai làng
Thương mà không dám nói ra
Thời gian trôi qua
Út quên dần trong êm ấm
Chỉ có anh nằm
đêm đơn lạnh buốt giá tim đau
Rồi trời cao thương
Cho anh gặp người anh yêu mến
Mến yêu anh nhiều
Thôi anh đừng luyến tiếc chi em
Anh thương thương Út lâu rồi
Mà anh, anh hỏng dám nói
Để nay Út bước theo chồng
Trong lòng anh thấy buồn hiu
Chiều chiều ra đứng bờ sông
Nhìn con nước ròng nước lớn
Liu riu bên lở bên bồi
Còn ai ngồi giặt áo đâu mà trông
Anh thương thương Út lâu rồi
Mà sao sao hổng dám nói
Để nay Út bước qua cầu
Anh sầu anh nói lời thương
Ngày nào hai đứa mình chung
Bờ đê gánh lúa đi về
Anh thương không nói lời nào
Út mến rồi cũng chẳng dám hé môi
Rồi ngày mai đây
Út làm cô dâu mới
Tới phương trời nào
Út còn nhớ anh không
Kỷ niệm mênh mông
Bao năm dài làm sao không nhớ
Có anh trai làng
Thương mà không dám nói ra
Thời gian trôi qua
Út quên dần trong êm ấm
Chỉ có anh nằm
đêm đơn lạnh buốt giá tim đau
Rồi trời cao thương
Cho anh gặp người anh yêu mến
Mến yêu anh nhiều
Thôi anh đừng luyến tiếc chi em
Sao Út nỡ vội lấy chồng
Để anh buồn lòng
Thương nhớ Út ơi