Sao Nỡ Mình Ơi

Sao Nỡ Mình Ơi

Lời bài hát Sao Nỡ Mình Ơi

Đóng góp bởi

Đêm buồn lẻ bóng mình tôi Tình nỡ lìa đôi vì người ta đã phụ tôi rồi Chăn gối lạnh lùng duyên nồng hai đứa Tiếng yêu ban đầu sao nỡ phụ nhau Vợ chồng vẹn chữ đợi mong (vợ chồng sắt son một lòng) Người đã bội vong em sang đò rời xa bến sông Em vui cùng ai quên tình xưa chung lối chung đường (hoh hoh) Gởi trao mặn nồng cho một người duyên nhạt tình không Gởi trao mặn nồng cho một người duyên nhạt tình không Mình ơi sao nỡ mình ơi (ơi ơi mình ơi) Tình nghĩa phu thê bao nhiêu năm chăn gối mặn nồng (bao năm mặn nồng) Ước hẹn cùng nhau sao bây giờ đành xa cách nhau (mơ) Quên nghĩa phu thê quên câu hẹn thề (quên nghĩa phu thê quên câu hẹn thề) Quên nghĩa vợ chồng em thay lòng tình vội qua sông Đêm buồn lặng tiếng nhạn kêu Tình lỡ buồn hiu em xa người lòng đau bấy nhiêu Người ta vui duyên mới anh thui thủi một mình (em cùng ai vui duyên tình) Vì đâu thay lòng vợ xa chồng sao nỡ mình ơi Mình ơi sao nỡ mình ơi (ơi ơi mình ơi) Tình nghĩa phu thê bao nhiêu năm chăn gối mặn nồng (bao năm mặn nồng) Ước hẹn cùng nhau sao bây giờ đành xa cách nhau (mơ) Quên nghĩa phu thê quên câu hẹn thề (quên nghĩa phu thê quên câu hẹn thề) Quên nghĩa vợ chồng em thay lòng tình vội qua sông Đêm buồn lặng tiếng nhạn kêu Tình lỡ buồn hiu anh xa người lòng đau bấy nhiêu Người ta vui duyên mới anh thui thủi một mình (em cùng ai vui duyên tình) Vì đâu thay lòng vợ xa chồng sao nỡ mình ơi Người ta vui duyên mới anh thui thủi một mình (em cùng ai vui duyên tình) Vì đâu thay lòng vợ xa chồng sao nỡ mình ơi