Sao Không Tin Lời Anh

Sao Không Tin Lời Anh

Lời bài hát Sao Không Tin Lời Anh

Đóng góp bởi

Rồi một lần
Vô tình lỗi lầm
Khi con tim anh
Đang nói dối
Nhưng lòng luôn mong
Bước quay về
Cho quên đi thú vui
Ngày xưa
Rồi một ngày tình cờ
Không chờ
Không trông mong
Cơn mơ sẽ đến
Cho dù con tim
Vẫn nguyên vẹn
Sao em không nghe
Thật lòng anh
Nhưng cơn mơ
Không qua được lâu
Đã quay về từng ngày
Từng ngày lạnh lùng
Con tim anh
Luôn đang chờ
Mong em yêu
Hiểu cho lòng
Dù biết em
Không sao tin lời anh
Đời không mong vui thêm
Được lâu
Chỉ có biết trái ngang
Lòng anh
Rồi
Ngàn lời là phù du
Dù cho ai không hiểu lòng
Nhưng anh không dối gian
Tình em
Cầu xin cho anh
Thêm thời gian
Để cố gắng
Chứng minh tình ta
Rồi đường dài
Còn mù khơi
Dù con tim
Đau thắt lòng
Nhưng anh tin vẫn không
Đổi thay
Rồi một lần
Vô tình lỗi lầm
Khi con tim anh
Đang nói dối
Nhưng lòng luôn mong
Bước quay về
Cho quên đi thú vui
Ngày xưa
Rồi một ngày tình cờ
Không chờ
Không trông mong
Cơn mơ sẽ đến
Cho dù con tim
Vẫn nguyên vẹn
Sao em không nghe
Thật lòng anh
Nhưng cơn mơ
Không qua được lâu
Đã quay về từng ngày
Từng ngày lạnh lùng
Con tim anh
Luôn đang chờ
Mong em yêu
Hiểu cho lòng
Dù biết em
Không sao tin lời anh
Đời không mong vui thêm
Được lâu
Chỉ có biết trái ngang
Lòng anh
Rồi
Ngàn lời là phù du
Dù cho ai không hiểu lòng
Nhưng anh không dối gian
Tình em
Cầu xin cho anh
Thêm thời gian
Để cố gắng
Chứng minh tình ta
Rồi đường dài
Còn mù khơi
Dù con tim
Đau thắt lòng
Nhưng anh tin vẫn không
Đổi thay
Đời không mong vui thêm
Được lâu
Chỉ có biết trái ngang
Lòng anh
Rồi
Ngàn lời là phù du
Dù cho ai không hiểu lòng
Nhưng anh không dối gian
Tình em
Cầu xin cho anh
Thêm thời gian
Để cố gắng
Chứng minh tình ta
Rồi đường dài
Còn mù khơi
Dù con tim
Đau thắt lòng
Nhưng anh tin vẫn không
Đổi thay
Rồi đường dài
Còn mù khơi
Dù con tim
Đau thắt lòng
Nhưng anh tin vẫn không
Đổi thay