Sao Không Cho Nhau Remix

Sao Không Cho Nhau Remix

Lời bài hát Sao Không Cho Nhau Remix

Đóng góp bởi

Sao không cho nhau
Thật lòng em ơi
Khi ta còn ở bên nhau
Mà chỉ khi
Em mất anh rồi
Thì em
Mới nói yêu anh
Sao không yêu nhau

Thật lòng hơn thế
Hơn người mình từng yêu trước
Mà tại sao
Khoảng cách
Trong anh và em
Giờ quá xa
Cầm bàn tay
Của anh nhé em
Nhưng không phải anh
Dắt em quay về
Mà để ta
Cảm nhận thấy nhau
Chỉ một lần thôi
Trước khi lìa xa
Và đường đi
Của hai chúng ta
Đang mở lối
Trước mắt em mà
Và anh sẽ
Nhìn và dõi theo
Suốt quãng đường đi
Của em sẽ qua
Sao không cho nhau
Thật lòng em ơi
Khi ta còn ở bên nhau
Mà chỉ khi
Anh mất em rồi
Thì em
Mới nói yêu anh
Sao không yêu nhau

Thật lòng hơn thế
Hơn người mình từng yêu trước
Mà tại sao
Khoảng cách
Trong anh và em
Giờ quá xa
Cầm bàn tay
Của anh nhé em
Nhưng không phải anh
Dắt em quay về
Mà để ta
Cảm nhận thấy nhau
Chỉ một lần thôi
Trước khi lìa xa
Và đường đi
Của hai chúng ta
Đang mở lối
Trước mắt em mà
Và anh sẽ
Nhìn và dõi theo
Suốt quãng đường đi
Của em sẽ qua
Cầm bàn tay
Của anh nhé em
Nhưng không phải anh
Dắt em quay về
Mà để ta
Cảm nhận thấy nhau
Chỉ một lần thôi
Trước khi lìa xa
Và đường đi
Của hai chúng ta
Đang mở lối
Trước mắt em mà
Và anh sẽ
Nhìn và dõi theo
Suốt quãng đường đi
Của em sẽ qua