Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em

Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em

Lời bài hát Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em

Đóng góp bởi

Chuyện tình yêu lòng trái ngang
Luôn gieo sầu đau với đau thương
Hai ta khi xưa là bạn thân
Anh luôn xem em như là người em
Nào biết đâu em đã yêu anh
Anh chỉ xem em giống như bạn thân
Lúc vui buồn có nhau
Anh chỉ xem em giống như em gái
Chứ chưa hề yêu em
Em là ai và anh là ai
Khi hai tâm hồn không giống nhau
Anh là anh còn em là em
Sao em ép anh phải yêu em
Chuyện tình yêu lòng trái ngang
Luôn gieo sầu đau với đau thương
Khi xưa hai ta là bạn thân
Anh luôn xem em như là người em
Nào biết đâu em đã yêu anh
Anh chỉ xem em giống như bạn thân
Lúc vui buồn có nhau
Anh chỉ xem em giống như em gái
Chứ chưa hề yêu em
Em là ai và anh là ai
Khi hai tâm hồn không giống nhau
Anh là anh còn em là em
Sao em ép anh phải yêu em
Em là ai và anh là ai
Khi hai tâm hồn không giống nhau
Anh là anh còn em là em
Sao em ép anh
Ép anh phải yêu em