Sao Đổi Ngôi

Sao Đổi Ngôi

Lời bài hát Sao Đổi Ngôi

Đóng góp bởi

Bước chân lê dài dốc sỏi đường trơn Chiều in bóng mây trời tái tê buồn Tàn đông xé lòng cô lữ An phận chia mộng từ ly Lở duyên còn tác hợp được gì. Cố chi đâu rồi tôi đã về đây Tìm hương dấu xưa lòng nét trang đài Ngàn phương mấy tuần trăng nhớ Chân mềm khuất dạng lời xưa Xót xa nhiều biết ngỏ cùng ai. [ĐK:] Bỡ ngỡ bàn tay trần trăm mến Lời ca nào đi tìm nhạc đâu vắng im lìm Bơ vơ mềm môi vì rượu đắng Đong đầy đêm hoang vắng Thuốc tàn khói tay vàng. Bướm mang phong nhụy hoa còn gì đâu Đèn khuya đổi ngôi bờ liễu rũ sầu Ngoài kia vũ trụ đen tối Hai người cách biệt nổi trôi Bởi sao trời đổi sắc giành ngôi.