Sao Chưa Thấy Hồi Âm

Sao Chưa Thấy Hồi Âm

Lời bài hát Sao Chưa Thấy Hồi Âm

Đóng góp bởi

Theo năm tháng hoài mong
Thư gởi đi mấy lần
Đợi .. hồi âm chưa thấy....
Anh ơi nhớ rằng đây
Còn có em đêm ngày
Hằng thương nhớ vơi đầy.
Ngày đi người đã hứa ....
Toàn những lời chan chứa
Còn hơn gió hơn mưa.
Một tuần một lần thư
Kể nghe chuyện sương gió
Kể nghe niềm ước mơ.
Nhưng anh vắng hồi thư
Hay là anh hững hờ
Hoặc là anh không nhớ
Em đâu khác người xưa
Ngày lẫn đêm mong chờ
Tình yêu nói sao vừa....
Từ lâu đành xa vắng
Đời trăm ngàn cay đắng
Hỏi anh biết hay chăng
Chỉ cần một hồi âm
Là em mừng vui lắm
Cớ sao anh phụ... lòng...
Ngày xưa...
Anh còn nhớ
Nàng Tô Thị
Bồng con ngóng trông
Thời gian
Đã hoài công
Người thành đá
Ngàn kiếp yêu thương chồng
Ngày nay
Em nào thấy
Lòng chân thành
Của tình thế nhân
Tìm.. đâu..
Trong tình yêu
Được bền lâu
Để kiếp sau không sầu
Em mơ ước làm sao
Cho trọn mối duyên đầu
Đẹp lòng anh yêu dấu
Xưa Chức Nữ chàng Ngưu
Từng đắng cay dãi dầu
Chờ Ô Thước bắt cầu
Còn anh từ xa cách
Làm em hờn em trách
Hỏi anh có hay không.
Mỏi mòn đợi hồi âm
Thềm hoa đành lẻ bóng
Nhớ thương anh ngập... lòng...
Em mơ ước... làm sao
Cho trọn mối duyên đầu
Đẹp lòng anh yêu dấu
Xưa Chức Nữ chàng Ngưu
Từng đắng cay dãi dầu
Chờ Ô Thước bắt cầu
Còn anh từ xa cách
Làm em hờn em trách
Hỏi anh có hay không.
Mỏi mòn đợi hồi âm
Thềm hoa đành lẻ bóng
Nhớ thương anh ngập... lòng...
Mỏi mòn đợi hồi âm
Thềm hoa đành lẻ bóng
Nhớ thương anh ngập... lòng...