Sao Băng Khóc

Sao Băng Khóc

Lời bài hát Sao Băng Khóc

Đóng góp bởi

Một ngôi sao băng vừa rơi qua đây
Sao rớt xuống trên vai anh
Người ta khuyên nhau gặp sao băng rơi
Thì cần điều chi hãy ước
Một ngôi sao băng vừa rơi qua đây
Anh đã ước anh gặp em
Người ta đâu hay rằng bao năm qua
Ngàn lần anh thấy sao băng
Rồi anh ước và anh ước
Người ra đi sẽ quay trở về
Nhưng sao vì sao em không về đây
Và anh biết rằng điều ước
Của sao băng không có đâu
Bao sao băng rơi cũng như vậy thôi
Ngày hôm ấy em đã nói
Hãy ước một điều lúc sao băng vừa rơi
Và anh nhớ cũng đã ước
Ước suốt cuộc đời chỉ có em mà thôi
Ngày hôm ấy anh đã khóc
Lúc biết được rằng trái tim em đổi thay
Và anh cứ thế mỗi tối
Ngóng lên bầu trời nhìn ánh sao buồn rơi
Khóc cho ai
Một ngôi sao băng vừa rơi qua đây
Sao rớt xuống trên vai anh
Người ta khuyên nhau gặp sao băng rơi
Thì cần điều chi hãy ước
Một ngôi sao băng vừa rơi qua đây
Anh đã ước anh gặp em
Người ta đâu hay rằng bao năm qua
Ngàn lần anh thấy sao băng
Rồi anh ước và anh ước
Người ra đi sẽ quay trở về
Nhưng sao vì sao em không về đây
Và anh biết rằng điều ước
Của sao băng không có đâu
Bao sao băng rơi cũng như vậy thôi
Ngày hôm ấy em đã nói
Hãy ước một điều lúc sao băng vừa rơi
Và anh nhớ cũng đã ước
Ước suốt cuộc đời chỉ có em mà thôi
Ngày hôm ấy anh đã khóc
Lúc biết được rằng trái tim em đổi thay
Và anh cứ thế mỗi tối
Ngóng lên bầu trời nhìn ánh sao buồn rơi
Khóc cho ai
Ngày hôm ấy em đã nói
Hãy ước một điều lúc sao băng vừa rơi
Và anh nhớ cũng đã ước
Ước suốt cuộc đời chỉ có em mà thôi
Ngày hôm ấy anh đã khóc
Lúc biết được rằng trái tim em đổi thay
Và anh cứ thế mỗi tối
Ngóng lên bầu trời nhìn ánh sao buồn rơi
Khóc cho ai
Ngày hôm ấy em đã nói
Hãy ước một điều lúc sao băng vừa rơi
Và anh nhớ cũng đã ước
Bên nhau trọn đời
Cớ sao em vẫn đi