Sân Khấu Cuộc Đời

Sân Khấu Cuộc Đời

Lời bài hát Sân Khấu Cuộc Đời

Đóng góp bởi

Một người bước đi
Mang theo những giọt nước mắt
Có tiếc nuối không em
Một người ở đây
Con tim vỡ thành trăm mảnh
Mà lại chẳng muốn nói thêm
Thôi quên đi trong nhau
Từng giây phút xưa
Vì hôm nay buồn vui đã khép
Hết vai diễn sao em còn đau
Thôi quên đi quên đi
Lời than trách nhau
Và ngày mai chẳng ai phải dấu
Hãy đóng tiếp vai mới của mình
Trong sân khấu cuộc đời
Một người cố quên
Quên đi hết chuyện xưa cũ
Sẽ phải thấy nhớ thêm
Một người xót xa
Khi trông thấy người đau đớn
Nhưng không làm được gì hơn
Đến bao giờ anh nhận ra
Cuộc đời cũng như là sân khấu
Cũng cần niềm đau để ta sẽ lớn hơn
Đến bao giờ em nhận ra
Tình yêu đã qua và đi thật xa
Chỉ còn trong ta
Là quán tính của ngày hôm qua
Một người cố quên
Quên đi hết chuyện xưa cũ
Sẽ phải thấy nhớ thêm
Một người xót xa
Khi trông thấy người đau đớn
Nhưng không làm được gì hơn
Đến bao giờ anh nhận ra
Cuộc đời cũng như là sân khấu
Cũng cần niềm đau để ta sẽ lớn hơn
Đến bao giờ em nhận ra
Tình yêu đã qua và đi thật xa
Chỉ còn trong ta
Là quán tính của ngày hôm qua
Thôi quên đi trong nhau
Từng giây phút xưa
Vì hôm nay buồn vui đã khép
Hết vai diễn sao em còn đau
Thôi quên đi quên đi
Lời than trách nhau
Và ngày mai chẳng ai phải dấu
Hãy đóng tiếp vai mới của mình
Trong sân khấu cuộc đời
Thôi quên đi trong nhau
Từng giây phút xưa
Vì hôm nay buồn vui đã khép
Hết vai diễn sao em còn đau
Thôi quên đi quên đi
Lời than trách nhau
Và ngày mai chẳng ai phải dấu
Hãy đóng tiếp vai mới của mình
Trong sân khấu cuộc đời