桜色の空の下で(Sakurairo no Sora no Shita de)

桜色の空の下で(Sakurairo no Sora no Shita de)