Sài Gòn Đẹp Lắm

Sài Gòn Đẹp Lắm

Lời bài hát Sài Gòn Đẹp Lắm

Đóng góp bởi

Sài Gòn Đẹp Lắm Sáng tác: Y Vân Full band Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai Từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay Nếp sống vui tươi nối chân nhau đến nơi này Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi! Sài Gòn ơi! Ngựa xe như nước trên đường vẫn qua mau Người ra thăm bến câu chào nói lao xao Phố xa thênh thang đón chân tôi đến chung vui Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi! Sài Gòn ơi! Lá la la lá la Lá la la lá la Lá la la lá la Lá la la lá la Một tình yêu mến ghi lời hát câu ca Để lòng thương nhớ bao ngày vắng nơi xa Sống mãi trong tôi bóng hôm nay sẽ không phai Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi! Sài Gòn ơi!