Rượu Nồng Tương Tư

Rượu Nồng Tương Tư

Lời bài hát Rượu Nồng Tương Tư

Đóng góp bởi

Rượu nồng nâng chén tương tư
Người ơi có biết
Nỗi đau chỉ mình ta
Em về nơi ấy tình
Duyên đã xóa nhòa
Chờ với mong chỉ
Là một giấc mơ qua
Tình mình như
Thoáng mây bay
Chờ mong mãi mãi
Cuối cùng cũng sầu cay
Duyên tình xưa đó
Giờ như lá úa sầu
Chờ với mong chỉ
Còn trái tim buồn đau
Bao mùa qua bướm
Vui bên thêm xưa
Hoa đào tươi khoe
Sắc cùng nắng mai
Trao nụ hôn kết duyên
Châu chần với người
Tay năm tay cùng nhau
Thề không lìa xa
Nhấp thêm rượu nồng
Bao chén chưa say
Thềm xưa vẫn đó
Hoa đào đã rụng rơi
Nên rượu chưa thấu mà
Sao nước mắt tuôn trào
Tình đã không duyên
Nợ thôi tình lìa xa
Rượu nồng nâng
Chén tương tư
Người đi có biết
Nỗi đau chỉ mình ta
Em về nơi ấy tình
Duyên đã xóa nhòa
Chờ với mong chỉ là
Một giấc mơ qua
Tình mình như
Thoáng mây bay
Chờ mong mãi mãi
Cuối cùng cũng sầu cay
Duyên tình xưa đó
Giờ như lá úa sầu
Chờ với mong chỉ
Còn trái tim buồn đau
Bao mùa qua bướm
Vui bên thêm xưa
Hoa đào tươi khoe
Sắc cùng nắng mai
Trao nụ hôn kết duyên
Châu chần với người
Tay năm tay cùng nhau
Thề không lìa xa
Nhấp thêm rượu nồng
Bao chén chưa say
Thềm xưa vẫn đó
Hoa đào đã rụng rơi
Nên rượu chưa thấu mà
Sao nước mắt tuôn trào
Tình đã không duyên
Nợ thôi tình lìa xa
Tình đã không duyên
Nợ thôi tình lìa xa