Rừng Xưa Đã Khép

Rừng Xưa Đã Khép

Lời bài hát Rừng Xưa Đã Khép

Đóng góp bởi

Ta thấy em trong tiền kiếp
Với cọng buồn cỏ khô
Ta thấy em đang ngồi khóc
Khi rừng chiều đổ mưa
Rừng thu lá úa em vẫn chưa về
Rừng đông cuốn gió
Em đứng bơ vơ
Ta thấy em trong tiền kiếp
Với mặt trời lẻ loi
Ta thấy em đang ngồi hát
Khi rừng về nhiều mây
Rừng thu thay lá
Mây bay buồn rầu
Rừng đông buốt giá
Mưa bay rạt rào
Ta vẫn mong ta chờ mãi
Trên từng ngày quạnh hiu
Ta vẫn mong em về đấy
Cho đời bày cuộc vui
Mùa xuân đã đến em
Hãy quay về rừng xưa
đã khép em hãy ra đi
Ta thấy em trong tiền kiếp
Với cọng buồn cỏ khô
Ta thấy em đang ngồi khóc
Khi rừng chiều đổ mưa
Rừng thu lá úa em vẫn chưa về
Rừng đông cuốn gió
Em đứng bơ vơ
Ta thấy em trong tiền kiếp
Ta vẫn mong ta chờ mãi
Trên từng ngày quạnh hiu
Ta vẫn mong em về đấy
Cho đời bày cuộc vui
Mùa xuân đã đến em
Hãy quay về rừng xưa
đã khép em hãy ra đi
Rừng xưa đã khép
Rừng xưa đã khép em hãy ra đi