Rừng Chưa Thay Lá

Rừng Chưa Thay Lá

Lời bài hát Rừng Chưa Thay Lá

Đóng góp bởi

Anh đi, rừng chưa thay lá
Anh về, rừng lá thay chưa
Phố cũ bây chừ xa lạ
Hắt hiu đợi gió giao mùa
Xuân xưa mình chung đôi bóng
Xuân này mình ngóng trông nhau
Hun hút phương trời vô vọng
Nhớ thương bạc trắng mái đầu
Em có về qua lối cũ
Phố phường chữ đã đổi thay
Thương em nửa đời hoang phế
Thương ta trọn kiếp lưu đầy
Xuân nay mình em lẻ bóng
Có còn tiếc nhớ xuân xưa
Dài tay đếm từng nhung nhớ
Em ơi chờ gió giao mùa
Xuân xưa mình chung đôi bóng
Xuân này mình ngóng trông nhau
Hun hút phương trời vô vọng
Nhớ thương bạc trắng mái đầu
Em có về qua lối cũ
Phố phường chữ đã đổi thay
Thương em nửa đời hoang phế
Thương ta trọn kiếp lưu đầy
Xuân nay mình em lẻ bóng
Có còn tiếc nhớ xuân xưa
Dài tay đếm từng nhung nhớ
Em ơi chờ gió giao mùa
Dài tay đếm từng nhung nhớ
Em ơi chờ gió giao mùa