Ru Đời Đi Nhé

Ru Đời Đi Nhé

Lời bài hát Ru Đời Đi Nhé

Đóng góp bởi

Ngoài phố mùa Đông
đôi môi em là đốm lửa hồng.
Ru đời đi nhé
cho ta nương nhờ lúc thở than
Ru đời đi nhé
ôi môi em ngon này giữa trần gian.
Ru từng chiếc bóng
lênh đênh vào giấc ngủ ngon
Cho tôi tay gối mong manh
cho tôi ôm lấy vai thon
Ngoài phố mùa Đông
đôi môi em là đốm lửa hồng
Ru đời đi nhé
cho ta nương nhờ lúc thở than
Ru đời đi nhé
ôi môi em ngon này giữa trần gian.
Ru từng chiếc bóng
lênh đênh vào giấc ngủ ngon
Ru đời đi nhé
cho ta nương nhờ lúc thở than
Chân đi nằng nặng
hoang mang ta nghe tịch lặng
rơi nhanh dưới khe im lìm
Ru đời đi nhé
ôi môi em ngon này giữa trần gian.
Ru từng chiếc bóng
lênh đênh vào giấc ngủ ngon
Cho tôi tay gối mong manh
cho tôi ôm lấy vai thon