Lời bài hát Ru Anh

Đóng góp bởi

Ru Anh Thơ : Trương Nam Chi Nhạc : Phạm Tùng Chõng tre Mẹ để ngoài hiên Ru anh giấc ngủ hồn nhiên trưa hè Gió ru lay động ngọn tre Chị Hằng ru bóng trăng quê mượt mà Ngân hà ru ánh sao sa Cánh có ru điệu dân ca nghĩa tình Trúc xinh trúc ngã bóng sân đình Người xinh xe sợi tơ tình ru anh Người xinh xe sợi tơ tình tơ tình ru anh Ngân hà ru ánh sao sa Cánh có ru điệu dân ca nghĩa tình Trúc xinh trúc ngã bóng sân đình Người xinh xe sợi tơ tình ru anh Người xinh xe sợi tơ tình tơ tình ru anh Người xinh xe sợi tơ... tình tơ, tình ru... anh