Rồi Mai Tôi Đưa Em

Rồi Mai Tôi Đưa Em

Lời bài hát Rồi Mai Tôi Đưa Em

Đóng góp bởi

Rồi mai tôi đưa
Em xa kỷ niệm.
Xin lời cuối không dối
Gian trong mắt em.
Tình yêu cho thương đau
Nghe buồn thêm.
Gác vắng mưa gợi
Niềm chăn chiếu.
Còn đây không gian
Xưa quen gót lầy.
Bên hè phố cây lá
Thưa chim đã bay.
Ngồi nghe yêu
Thương đi xa tầm tay.
Giữa tiếng ru trầm
Vào cơn mê này.
Chiều xưa em qua đây
Ru hồn nắng ngủ say
Lời yêu trót đong đầy.
Đón em Thu mây bay
Tiễn em Xuân chưa phai
Xót ngày vàng còn gì?
Đành đoạn rồi những
Lần chiều hẹn ước...
Rồi mai chân hoang
Vu lên phố gầy.
Tôi về nhớ trong
Mắt môi đã đắng cay.
Còn ai mơ trên tay
Khi hoàng hôn!
Vỗ giấc xuân muộn
Về trên môi hồng
Chiều xưa em qua đây
Ru hồn nắng ngủ say
Lời yêu trót đong đầy.
Đón em Thu mây bay
Tiễn em Xuân chưa phai
Xót ngày vàng còn gì?
Đành đoạn rồi những
Lần chiều hẹn ước...
Rồi mai chân hoang
Vu lên phố gầy.
Tôi về nhớ trong
Mắt môi đã đắng cay.
Còn ai mơ trên tay
Khi hoàng hôn!
Vỗ giấc xuân muộn
Về trên môi hồng
Còn ai mơ trên tay
Khi hoàng hôn!
Vỗ giấc xuân muộn
Về trên môi hồng