Ra Giêng Anh Cưới Em

Ra Giêng Anh Cưới Em

Lời bài hát Ra Giêng Anh Cưới Em

Đóng góp bởi

Ngộ kỳ thời
Con kiến mới leo dây
Nam mô di bố phù
Hữu duyên mà thiên lý ngộ
Nam mô di bố phù
Gặp mặt nhau đây
Chốn này hò hẹn
Thủy chung sắc son
Nam mô di bố pha
Ngộ kỳ thời
Bến nước với cây đa
Em ơi anh vẫn chờ
Hữu duyên mà thiên lý ngộ
Như đôi chim sổ lòng
Ruộng xà anh gieo
Chín giàng bìm bịp
Nó kêu nước lên
Ra giêng anh cưới em
Ra giêng anh cưới em
Mẹ về nhà
Đang réo với con thơ
Khoan khoan con sẽ về
Ðể mai mình gieo đám mạ
Nam mô di bố phù
Gặp mặt nhau đây
Chốn này mà sợi chỉ tơ nó giăng
Ta yêu nhau thiết tha
Mạ ngoài đồng
Em cấy lúa ba trăng
Em ơi anh vẫn chờ
Ðể em về thưa với mẹ
Khi ra duyên tính liền
Hẹn đợi năm sau
Cánh đồng mình
Gặt hái xong thảnh thơi
Ra giêng anh cưới em
Ra giêng anh cưới em
Ngộ kỳ thời
Con kiến mới leo dây
Nam mô di bố phù
Hữu duyên mà thiên lý ngộ
Nam mô di bố phù
Gặp mặt nhau đây
Chốn này hò hẹn
Thủy chung sắc son
Nam mô di bố pha
Ngộ kỳ thời
Bến nước với cây đa
Em ơi anh vẫn chờ
Hữu duyên mà thiên lý ngộ
Như đôi chim sổ lòng
Ruộng xà anh gieo
Chín giàng bìm bịp
Nó kêu nước lên
Ra giêng anh cưới em
Ra giêng anh cưới em
Mẹ về nhà
Đang réo với con thơ
Khoan khoan con sẽ về
Ðể mai mình gieo đám mạ
Nam mô di bố phù
Gặp mặt nhau đây
Chốn này mà sợi chỉ tơ nó giăng
Ta yêu nhau thiết tha
Mạ ngoài đồng
Em cấy lúa ba trăng
Em ơi anh vẫn chờ
Ðể em về thưa với mẹ
Khi ra duyên tính liền
Hẹn đợi năm sau
Cánh đồng mình
Gặt hái xong thảnh thơi
Ra giêng anh cưới vợ
Anh ra giêng anh cưới em