Quyến Rũ (Version 2)

Quyến Rũ (Version 2)

Lời bài hát Quyến Rũ (Version 2)

Đóng góp bởi

Này gió chớ có
Cuốn tung tà áo em
Này nắng chớ có
Chói chang màu da em
Sợ lỡ gió cũng giống tôi
Rồi đam mê nàng
Sợ lỡ nắng cũng giống tôi
Sẽ mệt nhoài
Này xuân qua đây
Đừng nên ước ao
Và mưa khẽ thôi
Chớ rơi trên bờ môi em
Đừng trêu em tôi
Cũng không nên trộm nhìn
Sợ lỡ có lúc giống tôi khổ vì yêu
Quyến rũ, quyến rũ ơi
Ta thương nhau thương nhau
Thương nhau thương nhau
Dù ngày nắng
Quyến rũ, quyến rũ ơi
Ta thương nhau thương nhau
Thương nhau thương nhau
Dù ngày mưa
Quyến rũ, quyến rũ ơi
Ta yêu nhau, yêu nhau
Yêu nhau yêu nhau
Tình dài lâu
Quyến rũ, quyến rũ ơi
Đôi khi vụng dại
Đôi khi ghen giận cũng vì yêu
Quyến rũ, quyến rũ ơi
Này xuân qua đây
Đừng nên ước ao gì
Và mưa khẽ thôi
Chớ rơi trên bờ môi em
Đừng trêu em tôi
Và cũng không nên trộm nhìn
Sợ lỡ có lúc giống tôi khổ vì yêu
Quyến rũ, quyến rũ ơi
Ta thương nhau thương nhau
Thương nhau thương nhau
Dù ngày nắng
Quyến rũ, quyến rũ ơi
Ta thương nhau thương nhau
Thương nhau thương nhau
Dù ngày mưa
Quyến rũ, quyến rũ ơi
Ta yêu nhau, yêu nhau
Yêu nhau yêu nhau
Tình dài lâu
Quyến rũ, quyến rũ ơi
Đôi khi vụng dại
Đôi khi ghen giận cũng vì yêu
Quyến rũ, quyến rũ ơi
Quyến rũ, quyến rũ ơi
Ta thương nhau thương nhau
Thương nhau thương nhau
Dù ngày nắng
Quyến rũ, quyến rũ ơi
Ta thương nhau thương nhau
Thương nhau thương nhau
Dù ngày mưa
Quyến rũ, quyến rũ ơi
Ta yêu nhau, yêu nhau
Yêu nhau yêu nhau
Tình dài lâu
Quyến rũ, quyến rũ ơi
Đôi khi vụng dại
Đôi khi ghen giận cũng vì yêu
Quyến rũ, quyến rũ ơi