Quên Tình Yêu Em Dành Cho Anh (Quên Cảm Giác Yêu)

Quên Tình Yêu Em Dành Cho Anh (Quên Cảm Giác Yêu)

Lời bài hát Quên Tình Yêu Em Dành Cho Anh (Quên Cảm Giác Yêu)

Đóng góp bởi

Vẫn biết đã rời xa
Vẫn biết em
Đã chẳng còn
yêu anh
Nhưng từng đêm anh vẫn
Lệ nhòa
Đôi mắt cay
Vẫn biết đã từ lâu
Cảm giác yêu
Anh em đã
Quên đi
Nơi bình yên chúng ta
Nay đã vắng
Vắng đi những
Nụ cười
Khi vòng tay ấy
Đã mãi xa rồi
Một mình anh
Vẫn sống
Và ước mơ
Ngày nào đó
Em sẽ quay về
Cùng anh yêu
Như lúc ban đầu
Lời thề người nói
Có lẽ xa vời
Tại vì anh
Hay tại vì em
Có phải ngoài đó
Đã có một người
Làm cho em
Quên cảm giác
Yêu anh
Vẫn biết đã rời xa
Vẫn biết em
Đã chẳng còn
yêu anh
Nhưng từng đêm anh vẫn
Lệ nhòa
Đôi mắt cay
Vẫn biết đã từ lâu
Cảm giác yêu
Anh em đã
Quên đi
Nơi bình yên chúng ta
Nay đã vắng
Vắng đi những
Nụ cười
Khi vòng tay ấy
Đã mãi xa rồi
Một mình anh
Vẫn sống
Và ước mơ
Ngày nào đó
Em sẽ quay về
Cùng anh yêu
Như lúc ban đầu
Lời thề người nói
Có lẽ xa vời
Tại vì anh
Hay tại vì em
Có phải ngoài đó
Đã có một người
Làm cho em
Quên cảm giác
Yêu anh
Khi vòng tay ấy
Đã mãi xa rồi
Một mình anh
Vẫn sống
Và ước mơ
Ngày nào đó
Em sẽ quay về
Cùng anh yêu
Như lúc ban đầu
Lời thề người nói
Có lẽ xa vời
Tại vì anh
Hay tại vì em
Có phải ngoài đó
Đã có một người
Làm cho em
Quên cảm giác
Yêu anh