Quen Dần Với Niềm Đau

Quen Dần Với Niềm Đau

Lời bài hát Quen Dần Với Niềm Đau

Đóng góp bởi

Đã lâu rồi chẳng nhớ từ ngày ta cách xa
Dường như em quen với từng niềm đau
Ngày dài vơi từng đêm nước mắt rơi đêm dài
Như ngày xưa khóc nhiều vì nhớ anh.
Khóc trong lòng mãi mãi
Ngày mà anh bước đi
Dường như em không biết mình là ai
Ngày dài với từng đêm
Cứ khóc trong vô vọng
Bởi vì em yêu quá nên buồn.
Từng buồn vui của em và anh ngày xưa
Vẩn cứ theo em bao nhiêu lâu đến giờ
Giờ thì em bảo em thì thôi hãy quên
Thế mà sao cứ mang
Vết thương không lành.
Rồi hôm nay thì em đã quên niềm đau
Dù có ra sao trên môi em vẫn cười
Chỉ cần anh được vui thì em sẽ vui
Cho dù đôi lúc vô tình vẫn nhớ người.
Đã lâu rồi chẳng nhớ từ ngày ta cách xa
Dường như em quen với từng niềm đau
Ngày dài vơi từng đêm nước mắt rơi đêm dài
Như ngày xưa khóc nhiều vì nhớ anh.
Khóc trong lòng mãi mãi
Ngày mà anh bước đi
Dường như em không biết mình là ai
Ngày dài với từng đêm
Cứ khóc trong vô vọng
Bởi vì em yêu quá nên buồn.
Từng buồn vui của em và anh ngày xưa
Vẩn cứ theo em bao nhiêu lâu đến giờ
Giờ thì em bảo em thì thôi hãy quên
Thế mà sao cứ mang
Vết thương không lành.
Rồi hôm nay thì em đã quên niềm đau
Dù có ra sao trên môi em vẫn cười
Chỉ cần anh được vui thì em sẽ vui
Cho dù đôi lúc vô tình vẫn nhớ người.
Từng buồn vui của em và anh ngày xưa
Vẩn cứ theo em bao nhiêu lâu đến giờ
Giờ thì em bảo em thì thôi hãy quên
Thế mà sao cứ mang
Vết thương không lành.
Rồi hôm nay thì em đã quên niềm đau
Dù có ra sao trên môi em vẫn cười
Chỉ cần anh được vui thì em sẽ vui
Cho dù đôi lúc vô tình vẫn nhớ người.
Đứng lên và bước tiếp phải tập quyên nỗi đau
Phải làm quên năm tháng chẳng
Còn anh