Quên Anh Nhé

Quên Anh Nhé

Lời bài hát Quên Anh Nhé

Đóng góp bởi

Có những điều em đã luôn cố giấu
Có những điều anh đã
Không biết rằng
Từ ngày ta quen nhau
Em từng nói là
Là em yêu, chỉ yêu có anh…
Phút bên nhau, sao lại chợt vụt tắt
Đến hôm nay, em đã nói với anh
Thôi ta hãy chia tay
Anh yêu người khác đi
Sẽ tốt hơn nếu bên cạnh nhau…
Chuyện tình ta nay đã
Hai phương trời xa
Còn đâu những tháng năm qua
Dịu êm Người đã theo áng mây
Kia vụt tan
Để lại nhớ thương nơi này
Một mình anh, anh phải làm sao đây
Và em ơi anh chỉ muốn nhắn vài câu
Hãy yêu người khác tốt hơn anh nhé
Người sẽ đi với em con đường kia
Sẽ bên cạnh với em khi em buồn
Còn anh, anh sẽ quên thôi…
Người anh yêu…
Phút bên nhau, sao lại chợt vụt tắt
Đến hôm nay, em đã nói với anh
Thôi ta hãy chia tay
Anh yêu người khác đi
Sẽ tốt hơn nếu bên cạnh nhau…
Chuyện tình ta nay đã
Hai phương trời xa
Còn đâu những tháng năm qua
Dịu êm Người đã theo áng mây
Kia vụt tan
Để lại nhớ thương nơi này
Một mình anh, anh phải làm sao đây
Và em ơi anh chỉ muốn nhắn vài câu
Hãy yêu người khác tốt hơn anh nhé
Người sẽ đi với em con đường kia
Sẽ bên cạnh với em khi em buồn
Còn anh, anh sẽ quên thôi…
Chuyện tình ta nay đã
Hai phương trời xa
Còn đâu những tháng năm qua
Dịu êm Người đã theo áng mây
Kia vụt tan
Để lại nhớ thương nơi này
Một mình anh, anh phải làm sao đây
Người sẽ đi với em con đường kia
Sẽ bên cạnh với em khi em buồn
Còn anh, anh sẽ quên thôi…
Người anh yêu…