Quên Anh Bằng Mọi Cách

Quên Anh Bằng Mọi Cách

Lời bài hát Quên Anh Bằng Mọi Cách

Đóng góp bởi

Từ lúc anh vội đi
Lãng quên em để yêu một người
Tình yêu như đùa vui
Em nào hay lòng người gian dối
Thề thốt trên khoé môi
Rồi cũng như thế thôi
Đành xa em
Để đến bên ai tìm một cuộc vui
Ngày tháng em lệ rơi
Khóc bao đêm nhớ mong một người
Niềm đau đã dần vơi
Em nhận ra mình không nên khóc
Phải quên anh bằng mọi cách
Lúc trái tim anh giờ đã mất
Nhớ làm chi,khóc làm chi
Cho người vô tình
Hạnh phúc đã quá xa vời
Vì anh đi sẽ không quay lại
Chỉ còn em ở đây
Từng đêm ngồi đếm sao
1,2,3 ngôi sao trên cao
Em sẽ đếm cho đến khi nào
Trái tim em có thể quên được anh
Phải cố phải cố quên người
Dù cho em vẫn yêu anh nhiều
Bởi vì anh giờ đây
Cùng ai thật ấm êm
Nhiều đêm khuya trong mưa cô đơn
Em đếm tiếng mưa rớt vô tận
Đếm để không còn thời gian nhớ anh
Từ lúc anh vội đi
Lãng quên em để yêu một người
Tình yêu như đùa vui
Em nào hay lòng người gian dối
Thề thốt trên khoé môi
Rồi cũng như thế thôi
Đành xa em
Để đến bên ai tìm một cuộc vui
Ngày tháng em lệ rơi
Khóc bao đêm nhớ mong một người
Niềm đau đã dần vơi
Em nhận ra mình không nên khóc
Phải quên anh bằng mọi cách
Lúc trái tim anh giờ đã mất
Nhớ làm chi,khóc làm chi
Cho người vô tình
Hạnh phúc đã quá xa vời
Vì anh đi sẽ không quay lại
Chỉ còn em ở đây
Từng đêm ngồi đếm sao
1,2,3 ngôi sao trên cao
Em sẽ đếm cho đến khi nào
Trái tim em có thể quên được anh
Phải cố phải cố quên người
Dù cho em vẫn yêu anh nhiều
Bởi vì anh giờ đây
Cùng ai thật ấm êm
Nhiều đêm khuya trong mưa cô đơn
Em đếm tiếng mưa rớt vô tận
Đếm để không còn thời gian nhớ anh
Hạnh phúc đã quá xa vời
Vì anh đi sẽ không quay lại
Đừng chờ anh làm chi
Chỉ thêm lần đớn đau
1,2,3 ngôi sao trên cao
Em sẽ đếm cho đến khi nào
Trái tim em có thể quên được anh
Phải cố phải cố quên người
Dù cho em vẫn yêu anh nhiều
Bởi vì anh giờ đây
Cùng ai thật ấm êm
Nhiều đêm khuya trong mưa cô đơn
Em đếm tiếng mưa rớt vô tận
Đếm để không còn thời gian nhớ anh
Nhiều đêm khuya trong mưa cô đơn
Em đếm tiếng mưa rớt vô tận
Đếm để không còn thời gian nhớ anh