Lời bài hát Quê Tôi

Đóng góp bởi

Quê tôi đồng xanh lúa thơm
Nghe mà thương
Thiết tha câu hò
Quê tôi cạnh bên nhánh sông
Ven bờ lau tiếng nhịp chèo khua
Quê tôi giờ đang rất vui
Hôm nay nắng xuân đang về
Quê tôi mẹ trông bóng con
Nơi phương trời xa
Thương con ngày đêm gió sương
Trên bờ vai gánh bao nhọc nhằn
Thương con mẹ đưa tiễn con
Cho ngày mai ấm êm cuộc sống
Quê tôi giờ đang rất vui
Hôm nay nắng xuân đang về
Rưng rưng mà nước mắt rơi
Bên hiên chiều nay
Quê hương mình đây
Nắng xuân đang về
Bên hiên chiều nay
Có ai đang chờ
Thương con mẹ tôi
Đón xuân lặng lẽ
Nơi phương trời xa
Có nghe tiếng mẹ
Quê hương mình đang
Múa lân múa rồng
Khoan khoan hò khoan
Tiếng ai reo hò
Đông vui làm sao
Khắp nơi rộn rã
Quê hương giờ đây mẹ vẫn cô đơn
Quê hương mình đây
Nắng xuân đang về
Bên hiên chiều nay
Có ai đang chờ
Thương con mẹ tôi
Đón xuân lặng lẽ
Nơi phương trời xa
Có nghe tiếng mẹ
Quê hương mình đang
Múa lân múa rồng
Khoan khoan hò khoan
Tiếng ai reo hò
Đông vui làm sao
Khắp nơi rộn rã
Quê hương giờ đây mẹ vẫn cô đơn
Thương con ngày đêm gió sương
Trên bờ vai gánh bao nhọc nhằn
Thương con mẹ đưa tiễn con
Cho ngày mai ấm êm cuộc sống
Quê tôi giờ đang rất vui
Hôm nay nắng xuân đang về
Rưng rưng mà nước mắt rơi
Bên hiên chiều nay
Quê tôi giờ đang rất vui
Hôm nay nắng xuân đang về
Rưng rưng mà nước mắt rơi
Bên hiên chiều nay