Lời bài hát Quê Tôi

Đóng góp bởi

Quê tôi có cánh diều vi vu Xa sau lũy tre làng Trưa trưa dưới mái đình rêu phong Là bóng mát ngày thơ Quê tôi có cánh đồng bao la Thơm hương lúa lên đồng Liêu xiêu mái tranh nghèo đơn sơ Trở về nhé tuổi thơ tôi Quê tôi sớm tinh mơ Tiếng gà gọi cha vác cuốc ra đồng Ai đem nắng đong đầy tới vai? Cháy những giọt mồ hôi Quê tôi với con người chân phương Ai xa níu chân về Quê hương bước ra từ câu thơ Đẹp như lời mẹ ru Quê tôi có cánh diều vi vu Xa sau lũy tre làng Trưa trưa dưới mái đình rêu phong Là bóng mát ngày thơ Quê tôi có cánh đồng bao la Thơm hương lúa lên đồng Liêu xiêu mái tranh nghèo đơn sơ Trở về nhé tuổi thơ tôi Quê tôi sớm tinh mơ Tiếng gà gọi cha vác cuốc ra đồng Ai đem nắng đong đầy tới vai? Cháy những giọt mồ hôi Quê tôi với con người chân phương Ai xa níu chân về Quê hương bước ra từ câu thơ Đẹp như lời mẹ ru Quê hương bước ra từ câu thơ Đẹp như lời mẹ ru