Quê Hương Là Núi Hồng Sông Lam

Quê Hương Là Núi Hồng Sông Lam

Lời bài hát Quê Hương Là Núi Hồng Sông Lam

Đóng góp bởi

Quê hương em có dòng Sông Lam
Điệu ví dặm chao nghiêng
Đôi bờ dệt lụa
Ngút mắt những bãi dâu ruộng lúa
Tần tảo bốn mùa chở nặng phù sa
Anh có về thăm mẹ thăm cha
Cho em về theo câu hát
Cửa Hội mênh mang cửa Lò bát ngát
Giận thì giận mà mong càng mong
Quê hương ta từ thủa hồng hoang
Bão lũ liên hồi gió lào rát mặt
Đông lạnh căm buốt như da cắt
Tay run gầy cấy lúa ruộng sâu
Xa quê hương nhớ Hoàng Trù
Nhớ làng sen quê Bác
Giọng nói có phôi pha
Ít nhiều đổi khác
Vẫn chất phác thật thà
Như ruộng lúa bờ tre
Cầu Bến Thuỷ nối hai miền Xứ Nghệ
Vịnh câu Kiều tay nắm chặt tay
Sông Lam chảy
Như ngàn đời vẫn chảy
Hồng Lĩnh mây bay
Hồng Lĩnh hoá rồng
Quê hương ta từ thủa hồng hoang
Bão lũ liên hồi gió lào rát mặt
Đông lạnh căm buốt như da cắt
Tay run gầy cấy lúa ruộng sâu
Xa quê hương nhớ Hoàng Trù
Nhớ làng sen quê Bác
Giọng nói có phôi pha
Ít nhiều đổi khác
Vẫn chất phác thật thà
Như ruộng lúa bờ tre
Cầu Bến Thuỷ nối hai miền xứ Nghệ
Vịnh câu Kiều tay nắm chặt tay
Sông Lam chảy
Như ngàn đời vẫn chảy
Hồng Lĩnh mây bay
Hồng Lĩnh hoá rồng
Sông Lam chảy
Như ngàn đời vẫn chảy
Hồng Lĩnh mây bay
Hồng Lĩnh hoá rồng