Quan Trọng Là Thần Thái

Quan Trọng Là Thần Thái

Xem MV bài hát

Lời bài hát Quan Trọng Là Thần Thái

Đóng góp bởi

Quan trọng phải là thần thái
Quan trọng khi là con gái
Bao giờ yêu thì luôn đúng
Chẳng bao giờ thấy sai
Quan trọng vẫn là thần thái
Khi mình yêu là con trai
Dẫu người ta gọi mình ái
Cũng chẳng có gì để sai
Quan trọng phải là thần thái
Quan trọng khi là con gái
Bao giờ yêu thì luôn đúng
Sẽ chẳng bao giờ thấy sai
Quan trọng vẫn là thần thái
Khi mình yêu là con trai
Dẫu người ta gọi mình ái
Cũng chẳng có gì để sai
Tốt hơn là mình biết
Thần thái nằm đâu
Tốt hơn là mình biết
Thần thái đậm sâu
Tốt hơn là mình biết
Thần thái nằm đâu
Biết thần thái nằm đâu
Biết thần thái như nào
Quan trọng! Vẫn là cái thần thái
Quan trọng! Vẫn là cái thần thái
Ai khen chê cứ mặc kệ
Mình cứ ngầu có gì phải ngần ngại
Vì mình đẹp chỗ nào tự mình biết
Mình xấu chỗ nào cũng mình biết
Cái gì của mình tự mình quyết
Để tâm làm gì
Mấy lời không cần thiết
Bởi cơ bản xã hội vốn thị phi
Bất kể là chuyện lớn
Hay là việc li ti
Mình làm gì đi nữa
Thì họ vẫn dị nghị
Thế nên kệ đi
Hơi đâu mà suy nghĩ
Quan trọng nhất không phải vẻ bề ngoài
Xấu, đẹp, chân ngắn hay chân dài
Mình đang chơi hay là đứng gần ai
Mà quan trọng là...
Quan trọng phải là thần thái
Quan trọng khi là con gái
Bao giờ yêu thì luôn đúng
Chẳng bao giờ thấy sai
Quan trọng vẫn là thần thái
Khi mình yêu là con trai
Dẫu người ta gọi mình ái
Cũng chẳng có gì để sai
Tốt hơn là mình biết
Thần thái nằm đâu
Tốt hơn là mình biết
Thần thái đậm sâu
Tốt hơn là mình biết
Thần thái nằm đâu
Biết thần thái nằm đâu
Biết thần thái như nào
Biển người biển khẩu lung tung
Đúng hay sai miệng đời vẫn dậy sóng
Tốt nhất bản thân cứ ung dung
Để ra đường não bộ còn bay bổng
Nếu cong không thẳng thì đã sao?
Lỡ thua không thắng thì đã sao?
Đen đúa không trắng thì đã sao?
Mình vẫn sống và đầu cứ ngẩng cao
Dù lên voi hay xuống chó
Nhà mình giàu hay không bằng chúng nó
Bước ra đường, vẫn phải tỉnh
Dù cho có bao nhiều thằng đứng ngó
Vì quan trọng không phải vẻ bề ngoài
Xấu, đẹp, chân ngắn hay chân dài
Mình đang chơi hay là đứng gần ai
Mà quan trọng là là là...
Quan trọng phải là thần thái
Quan trọng khi là con gái
Bao giờ yêu thì luôn đúng
Chẳng bao giờ thấy sai
Quan trọng vẫn là thần thái
Khi mình yêu là con trai
Dẫu người ta gọi mình ái
Cũng chẳng có gì để sai
Chơi lên chơi lên
Chơi lên chơi lên
Ai không chơi anh em tui chơi
Xin nhớ cho...
Dù lên voi hay xuống chó
Nhà mình giàu hay không bằng chúng nó
Bước ra đường, vẫn phải tỉnh
Dù cho có bao nhiều thằng đứng ngó
Vì quan trọng không phải vẻ bề ngoài
Xấu, đẹp, chân ngắn hay chân dài
Mình đang chơi hay là đứng gần ai
Mà quan trọng là là là...
Quan trọng phải là thần thái
Quan trọng phải là thần thái
Quan trọng vẫn là thần thái