Quà Của Ba

Quà Của Ba

Lời bài hát Quà Của Ba

Đóng góp bởi

Khi đi xa về
Ba mua quà cho em
Khi thì vỏ ốc
Khi thì chùm chôm chôm
Quà của ba em
Là nụ hôn lên má
Em trông thấy cả
Giọt mồ hôi trên trán ba
Quà của ba em
Không phải là xe hơi
Quà của ba em
Không phải là tàu lượn
Quà của ba em
Là tình thương ấm áp
Quà của ba em
Là được chơi với ba
Khi đi xa về
Ba mua quà cho em
Khi thì vỏ ốc
Khi thì chùm chôm chôm
Quà của ba em
Là nụ hôn lên má
Em trông thấy cả
Giọt mồ hôi trên trán ba
Quà của ba em
Không phải là xe hơi
Quà của ba em
Không phải là tàu lượn
Quà của ba em
Là tình thương ấm áp
Quà của ba em
Là được chơi với ba
Khi đi xa về
Ba mua quà cho em
Khi thì vỏ ốc
Khi thì chùm chôm chôm
Quà của ba em
Là nụ hôn lên má
Em trông thấy cả
Giọt mồ hôi trên trán ba
Quà của ba em
Không phải là xe hơi
Quà của ba em
Không phải là tàu lượn
Quà của ba em
Là tình thương ấm áp
Quà của ba em
Là được chơi với ba
Quà của ba em
Không phải là xe hơi
Quà của ba em
Không phải là tàu lượn
Quà của ba em
Là tình thương ấm áp
Quà của ba em
Là được chơi với ba