Pocket wo Kara ni Shite (ポケットを空にして)

Pocket wo Kara ni Shite (ポケットを空にして)