Pi Noọng Ơi

Pi Noọng Ơi

Lời bài hát Pi Noọng Ơi

Đóng góp bởi

Anh em người Tày ta là người tốt thật thà Dù đi muôn vàn nơi xa nơi đây chính là nhà Hôm nay về đây Cùng bao anh em sum vầy Ngày lành tháng tốt ta cùng vui nơi đây Hơ hờ ơ Ta về dựng xây quê hương ta Giúp cha mẹ giúp anh em Ngày hôm nay ta về đây Hơ hơ ơ ơ hờ Chúc nhau bao chén rượu đầy Cùng nâng ly lên anh em ơi Để hôm nay ta cùng say ĐK: Pi noọng ơi Pi noọng ới Pi noọng ơi Pi noọng ời Ta nâng chén rượu trên tay hết chai này ta vẫn chưa say Pi noọng ơi Pi noọng ới Pi noọng ơi Pi noọng ời Bạn của bạn là anh em, rượu ngon cùng nâng lý hết Pi noọng ơi Pi noọng ới Pi noọng ơi Pi noọng ời Rượu tình cầm ở trên tay hết chén này chớ có lăn quay Pi noọng ơi Pi noọng ới Pi noọng ơi Pi noọng ời Bạn của bạn là bạn tôi, cạn chén rượu đầy ta mãi là Anh em Pi Noọng Ơ