Phương Nào

Phương Nào

Lời bài hát Phương Nào

Đóng góp bởi

Giờ em đã đến nơi phương nào
Bình yên ghé thăm em mời vào
Vào đây uống cho say thật say
Giọng em cất lên hay thật hay
Giờ em đã đến nơi phương trời
Tình yêu đến đây em không mời
Mình em uống cho say thật say
Giọt nước mắt em cay thật cay
Vì sao, phía xa
Màn đêm lướt qua thật nhẹ nhàng
Vì sao, chúng ta
Tình yêu cách xa rồi lại đau buồn
Vì sao, thế gian
Niềm vui chứa chan chẳng ai thấu
Vì sao, nhớ mong
Chờ ai
Nhớ thương lại như áng mây
Giờ em đã đến nơi phương trời
Tình yêu đến đây em không mời
Mình em uống cho say thật say
Giọt nước mắt em cay thật cay
Giờ em khóc
Cho vơi đi, đi, đi, đi
Giờ em khóc
Cho quên đi, đi
Giờ em khóc
Cho vơi đi, đi, đi, đi
Giờ em khóc
Cho quên đi, đi
Giờ em đã đến nơi phương nào
Bình yên ghé thăm em mời vào
Vào đây uống cho say thật say
Giọng em cất lên hay thật hay
Giờ em đã đến nơi phương trời
Tình yêu đến đây em không mời
Mình em uống cho say thật say
Giọt nước mắt em cay thật cay