Phượng Buồn

Phượng Buồn

Lời bài hát Phượng Buồn

Đóng góp bởi

Em đến với anh
Vào một ngày trời đẹp nắng
Một ngày phượng hồng thắm
Trong đôi mắt buồn xa xăm
Phượng hay bâng khuâng
Tưởng chừng như cô đơn
Nên khi chiều xuống
Thấy vấn vương tâm hồn
Em có biết không
Hè về phượng hồng đẹp lắm
Tình mình càng nồng thắm
Cho bao ước vọng cao dâng
Giờ trong tim tôi
Màu hồng không phai phôi
Xuân qua hè tới
Ta nhớ nhau luôn phượng ơi
Lòng vẫn hay buồn
Vì đời thay đen đổi trắng
Người dối gian
Dẫu là bể vui
Cho những người
Nhiều tình yêu
Càng xót xa nhiều
Trong tiếng hát ve
Phượng hồng là hoàng hậu đó
Phượng buồn vì tình ta
Tan theo sóng biển nổi trôi
Ngàn năm trong tôi
Tình này không phai phôi
Xuân qua hè tới
Ta nhớ nhau luôn phượng ơi
Lòng vẫn hay buồn
Vì đời thay đen đổi trắng
Người dối gian
Dẫu là bể vui
Cho những người
Nhiều tình yêu
Càng xót xa nhiều
Trong tiếng hát ve
Phượng hồng là hoàng hậu đó
Phượng buồn vì tình ta
Tan theo sóng biển nổi trôi
Ngàn năm trong tôi
Tình này không phai phôi
Xuân qua hè tới
Ta nhớ nhau luôn phượng ơi
Ngàn năm trong tôi
Tình này không phai phôi
Xuân qua hè tới
Ta nhớ nhau luôn phượng ơi
Ngàn năm trong tôi
Tình này không phai phôi
Xuân qua hè tới
Ta nhớ nhau luôn phượng ơi