Phu Quân Mới

Phu Quân Mới

Lời bài hát Phu Quân Mới

Đóng góp bởi

Trên lối đi hôm nào ngày mình cùng trao chiếc hôn mặn nồng hứa không hề dối gian, mà giờ sao em mau quên đi tình nghĩa xưa, em bước theo nhân tình bạc vàng phù du khiến em thay lòng, có chăng là lỗi anh nghèo làm sao anh lo cho em được ấm êm. Bao yêu thương ngày xưa cùng nhau xây đắp, tay trong tay mình quây quần bên căn bếp nhưng hôm nay anh nghe phòng không vắng tênh lệ trào trên mi, yêu làm chi giờ đây chuốt lấy ưu phiền, yêu làm chi giờ đây nhìn người ôm ấp, môi hồng trao kề vai ái ân đêm ngày cùng phu quân.