Phố Xuân

Phố Xuân

Lời bài hát Phố Xuân

Đóng góp bởi

Bước cùng xuân trên
Phố bao người xa lạ
Phút chốc thành quen xôn
Xao niềm vui ta đón xuân
Chồi lá màu xanh xanh,
Cầu chúc muôn nhà an lành
Sắc thắm ngàn
Hoa rộn rã tim mình
Sánh bước cùng anh,
Môi thắm xinh và xuân ngời
Thấp thoáng tình nhân
Trao nhau nụ hôn
Trong tiếng cười
Lời hát nào bay xa mang
Tiếng ca về muôn nhà
Gió hát chào xuân
Ngàn nắng chan hoà.
Một ngày trời xuân trong xanh,
Giọt sương long lanh
Nụ hoa trên cành
Em đi trong bình minh
Trong dáng xuân yêu kiều
Thì thầm lời ai bên tai,
Và tay trong tay
Ngày mai ước thề
Ta đi trong tình yêu
Vui đất trời vào xuân.
Một ngày trời xuân trong xanh,
Giọt sương long lanh
Nụ hoa trên cành
Em đi trong bình minh
Trong dáng xuân yêu kiều
Thì thầm lời ai bên tai,
Và tay trong tay
Ngày mai ước thề
Ta đi trong tình yêu
Vui đất trời vào xuân.
Bước cùng xuân trên
Phố bao người xa lạ
Phút chốc thành quen xôn
Xao niềm vui ta đón xuân
Chồi lá màu xanh xanh,
Cầu chúc muôn nhà an lành
Sắc thắm ngàn
Hoa rộn rã tim mình
Sánh bước cùng anh,
Môi thắm xinh và xuân ngời
Thấp thoáng tình nhân
Trao nhau nụ hôn
Trong tiếng cười
Lời hát nào bay xa mang
Tiếng ca về muôn nhà
Gió hát chào xuân
Ngàn nắng chan hoà.
Một ngày trời xuân trong xanh,
Giọt sương long lanh
Nụ hoa trên cành
Em đi trong bình minh
Trong dáng xuân yêu kiều
Thì thầm lời ai bên tai,
Và tay trong tay
Ngày mai ước thề
Ta đi trong tình yêu
Vui đất trời vào xuân.
Một ngày trời xuân trong xanh,
Giọt sương long lanh
Nụ hoa trên cành
Em đi trong bình minh
Trong dáng xuân yêu kiều
Thì thầm lời ai bên tai,
Và tay trong tay
Ngày mai ước thề
Ta đi trong tình yêu
Vui đất trời vào xuân.
Một ngày trời xuân trong xanh,
Giọt sương long lanh
Nụ hoa trên cành
Em đi trong bình minh
Trong dáng xuân yêu kiều
Thì thầm lời ai bên tai,
Và tay trong tay
Ngày mai ước thề
Ta đi trong tình yêu
Vui đất trời vào xuân.
Một ngày trời xuân trong xanh,
Giọt sương long lanh
Nụ hoa trên cành
Em đi trong bình minh
Trong dáng xuân yêu kiều
Thì thầm lời ai bên tai,
Và tay trong tay
Ngày mai ước thề
Ta đi trong tình yêu
Vui đất trời vào xuân.