Phố Thị

Phố Thị

Lời bài hát Phố Thị

Đóng góp bởi

Phố thị say
Nhìn hay hay
Sao tôi
Mắt cứ cay cay
Như mấy người
Không gặp may
Phố thị đông
Người đông đông
Tôi như đứa nhóc
Lông bông chơi xa
Mà không về nhà
Đừng đưa tôi
Về con phố chung đôi
Đừng chân ơi
Tôi xin
đừng bước nữa
Đừng tôi ơi
Chỉ say chút nữa thôi
Đừng nghe tim
Khóc lóc
Mà yếu lòng
Này là đám sao
Rất cao
Rất xa
Biết ai kia không nhà
Có đang
Nhớ ta
Chắc đang say thôi mà
Sớm mai
Sẽ quên
Giống như quên lời hứa
Của đêm
Rất êm
Này là gió bay
Giữa đêm
Trắng say
Phố nghiêng theo chiều gió
Trăng nằm dưới trăng
Chẳng phải rất nhớ
Hay sao mà lại
Choáng váng nôn nao
Tim ơi làm ơn ngủ đi
đừng thêm ồn ào
Phố thị say
Nhìn hay hay
Sao tôi
Mắt cứ cay cay
Như mấy người
Không gặp may
Phố thị đông
Người đông đông
Tôi như đứa nhóc
Lông bông chơi xa
Mà không về nhà
Đừng đưa tôi về
Con phố chung đôi
Đừng chân ơi
Tôi xin
đừng bước nữa
Đừng tôi ơi chỉ
Say chút nữa thôi
Đừng nghe tim
Khóc lóc
Mà yếu lòng
Này là đám sao
Rất cao
Rất xa
Biết ai kia không nhà
Có đang
Nhớ ta
Chắc đang say thôi mà
Sớm mai
Sẽ quên
Giống như quên lời hứa
Của đêm
Rất êm
Này là gió bay
Giữa đêm
Trắng say
Phố nghiêng theo chiều gió
Trăng nằm dưới trăng
Chẳng phải rất nhớ
Hay sao mà lại
Choáng váng nôn nao
Tim ơi làm ơn ngủ đi
đừng thêm ồn ào
đám sao
Rất cao
Rất xa
Biết ai kia không nhà
Có đang
Nhớ ta
Chắc đang say thôi mà
Sớm mai
Sẽ quên
Giống như quên lời hứa
Của đêm
Rất êm
Này là gió bay
Giữa đêm
Trắng say
Phố nghiêng theo chiều gió
Trăng nằm dưới trăng
Chẳng phải rất nhớ
Hay sao mà lại
Choáng váng nôn nao
Tim ơi làm ơn ngủ đi
đừng thêm ồn ào
Chẳng phải rất nhớ
Hay sao mà lại
Choáng váng nôn nao
Tim ơi làm ơn ngủ đi
đừng thêm ồn ào