Phiêu Du

Phiêu Du

Lời bài hát Phiêu Du

Đóng góp bởi

Từ khi em đến
Mây bỗng xanh quanh đời tôi
Mùa hoa tim tím
Cũng theo em trên bờ vai
Mắt thu em hiền
Hoa mộng xưa bỏ đi năm nào
Nay về đây
Cười bên hiên vắng
Há ha
Thời gian như gió
Mang giấc mơ đi thật xa
Làm mây phiêu lãng
Cho bóng em nay là mưa
Tháng năm đi về
Phai nhạt mau
Bóng em trong hồn
Mưa buồn tênh
Ngàn mưa cây lá
Há ha
Những cánh bướm hoa hồng
Trở về cùng em
Cho tôi ngẩn ngơ
Hoa bâng khuâng dưới mưa
Thơm như môi hồng
Gửi về mộng mơ
Giấc mơ vẫn quay đều
Chiếc hôn giữa mây trời
Hớ hơ hơ hơ hớ hờ
Thời gian như gió
Mang giấc mơ đi thật xa
Làm mây phiêu lãng
Cho bóng em nay là mưa
Tháng năm đi về
Phai nhạt mau
Bóng em trong hồn
Mưa buồn tênh
Ngàn mưa cây lá
Há ha
Những cánh gió muôn trùng
Trở về cùng em
Bao nhiêu lãng quên
Trăm hoa xưa ước mơ
Phiêu du muôn trùng
Chỉ còn niềm đau
Giấc mơ vẫn quay đều
Giấc mơ đã xa rồi
Hớ hơ hơ hơ hớ hờ
Từ khi em đến
Mây bỗng xanh quanh đời tôi
Mùa hoa tim tím
Cũng theo em trên bờ vai
Mắt thu em hiền
Hoa mộng xưa bỏ đi năm nào
Nay về đây
Cười bên hiên vắng
Há ha
Thời gian như gió
Mang giấc mơ đi thật xa
Làm mây phiêu lãng
Cho bóng em nay là mưa
Tháng năm đi về
Phai nhạt mau
Bóng em trong hồn
Mưa buồn tênh
Ngàn mưa cây lá
Há ha
Những cánh bướm hoa hồng
Trở về cùng em
Cho tôi ngẩn ngơ
Hoa bâng khuâng dưới mưa
Thơm như môi hồng
Gửi về mộng mơ
Giấc mơ vẫn quay đều
Chiếc hôn giữa mây trời
Hớ hơ hơ hơ hớ hờ
Những cánh gió muôn trùng
Trở về cùng em
Bao nhiêu lãng quên
Trăm hoa xưa ước mơ
Phiêu du muôn trùng
Chỉ còn niềm đau
Giấc mơ vẫn quay đều
Giấc mơ đã xa rồi
Hớ hơ hơ hơ hớ hờ
Đời xa khuất
Em rồi buồn tênh
Chim hót khan
Nhung nhớ cây đàn
Đời xa khuất
Em rồi buồn tênh
Chim hót khan
Nhung nhớ cây đàn