Phía Sau Lưng Cha

Phía Sau Lưng Cha

Lời bài hát Phía Sau Lưng Cha

Đóng góp bởi

Phía sau lưng cha
Không sợ nắng chẳng sợ mưa
Chẳng sợ gió to và cả bụi mù
Phía sau lưng cha
Con bỗng thấy ấm áp vô cùng
Đoạn đường đến trường đầy những niềm vui
Con chợt thấy chiếc áo phai màu
Con chợt thấy mái tóc bạc đầu
Đến sạm nắng xé cánh tay cha
Những ngày đưa đón
Con vội cất tiếng hát sau lưng
Ôm thật chặt bởi vì con biết
Con làm thế cha sẽ vui
Phía sau lưng cha
Không sợ hãi chẳng phải lo
Dù cho bão giông vẫn ngủ yên bình
Phía sau lưng cha
Con chẳng thấy vất vả nhọc nhằn
Người giấu để con đầy những niềm vui
Con chợt thấy chiếc áo phai màu
Con chợt thấy mái tóc bạc đầu
Đến sạm nắng xé cánh tay cha
Những ngày đưa đón
Con vội cất tiếng hát sau lưng
Ôm thật chặt bởi vì con biết
Con làm thế cha sẽ vui
Con chợt thấy chiếc áo phai màu
Con chợt thấy mái tóc bạc đầu
Đến sạm nắng xé cánh tay cha
Những ngày đón đưa
Con vội cất tiếng hát sau lưng
Ôm thật chặt bởi vì con biết
Con làm thế cha sẽ vui
Con vội cất tiếng hát sau lưng
Ôm thật chặt bởi vì con biết
Con làm thế cha sẽ vui