Phạn Xướng

Phạn Xướng

Lời bài hát Phạn Xướng

Đóng góp bởi

Phạn Xướng (梵唱) Mỗi Câu Nói Một Nỗi Đau (一句一伤 ) Sáng tác: Hận Túy ( 恨醉 ) Hát gốc: m Tần Quái Vật ( 音频怪物 ) Lời: Lee Phú Quý Khói lất phất một nén tạng hương xanh như ai thán Mà Như Lai chẳng xót thương kinh đồng khẽ quay Ta bái trước Đức Phật hỏi nhân duyên sao vô thường Ngoài trời tuyết đang phủ đầy tràng hạt rớt rơi Khói lất phất một nén tạng hương xanh như ai thán Mà Như Lai hờ hững trông kinh đồng cứ xoay Ta bái trước Đức Phật cầu xin nhân duyên kiếp này Hồng trần phủ thêm vài phần tràng hạt rớt rơi [ĐK] Xoay chuyển kinh đồng Phạn xướng vang vọng Đem nhớ nhung tan vào tuyết rơi Đợi trăng sáng soi rọi tuyết đọng thành sông Nhớ mong nhập niết bàn Xoay chuyển kinh đồng Phạn xướng vang vọng Ai đứng bên tam đồ ngóng trông Rồi cung kính bên Phật bên màn tà dương Châm trà rồi thưởng hoa