Phận Xa Cha Mẹ

Phận Xa Cha Mẹ

Xem MV bài hát

Lời bài hát Phận Xa Cha Mẹ

Đóng góp bởi

Nghe tiếng chuông chùa
Vang vọng chiều nay
Con nhớ cha già nhớ
Mẹ hiền ở tận quê xa
Lạy phật quan âm từ bi
Ban cho cha mẹ của con
Được nhiều sức khỏe
Để cho con trẻ xa quê yên lòng
Ba nén nhang trầm
Con nguyện thành tâm
Tôn kính những ngày ước
Mẹ hiền ở đời bên con
Và cầu cho cha của con
Không lo không phiền dù cho
Trần gian sóng gió đời
Bao giông tố mẹ cha vẫn an lành
Ngày rằm vu lan
Con cám ơn trời cám ơn phật
Vì đã cho con đến hôm nay
Một bông hồng đỏ thắm tươi
Con cài trên ngực
Phận đời xa quê không
Ở bên mẹ với cha hiền
Buồn lắm ai ơi thế nên
Ai gần cha gần mẹ thì
Hãy thương lấy cha mẹ
Ba nén nhang trầm
Con nguyện thành tâm
Tôn kính những ngày ước
Mẹ hiền ở đời bên con
Và cầu cho cha của con
Không lo không phiền dù cho
Trần gian sóng gió đời
Bao giông tố mẹ cha vẫn an lành
Ngày rằm vu lan
Con cám ơn trời cám ơn phật
Vì đã cho con đến hôm nay
Một bông hồng đỏ thắm tươi
Con cài trên ngực
Phận đời xa quê không
Ở bên mẹ với cha hiền
Buồn lắm ai ơi thế nên
Ai gần cha gần mẹ thì
Hãy thương lấy cha mẹ
Ngày rằm vu lan
Con cám ơn trời cám ơn phật
Vì đã cho con đến hôm nay
Một bông hồng đỏ thắm tươi
Con cài trên ngực
Phận đời xa quê không
Ở bên mẹ với cha hiền
Buồn lắm ai ơi thế nên
Ai gần cha gần mẹ thì
Hãy thương lấy cha mẹ
Không
Ở bên mẹ với cha hiền
Buồn lắm ai ơi thế nên
Ai gần cha gần mẹ thì
Hãy thương lấy cha mẹ