Phận Tơ Tằm

Phận Tơ Tằm

Lời bài hát Phận Tơ Tằm

Đóng góp bởi

Người có thương thân tôi nghệ sĩ Thì đừng có thương như thương hại đời Và đừng có nghe khi thiên hạ thường Gièm pha tôi kiếp xướng ca. Người đến đây đêm đêm phòng trà Đèn màu kết hoa thương yêu mặn mà Tôi xin người nhìn lên sân khấu Hãy tin tôi hơn lời ca. [ĐK:] Rượu nồng đó người đã say chưa Ân tình này sao không gắn bó Đời là những dòng nước vô tư Ta là thuyền sóng đưa xa bờ. Người ngồi đó còn có nghe tôi Tâm tình đầy vươn lên đắm đuối Người đừng trách một kiếp cầm ca Con tằm nào không muốn vương tơ. Người nói đi như tim người nghĩ Làm nghề xướng ca tôi mang tội gì Họa là có chăng tôi mang tội đời Làm cho nhân thế say mê. Người nói đi cho tôi một lời Rằng nghề xướng ca tôi không lạc loài Tạ ơn người Phận tằm tôi muôn kiếp vương tơ cho đời vui.