Phận Làm Con

Phận Làm Con

Lời bài hát Phận Làm Con

Đóng góp bởi

Đi khắp thế gian
Không ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời
Không ai khổ bằng cha
Nước biển mêng mông
Không đong đầy tình mẹ
Mây trời lồng lộng
Không phủ kín công cha
Đi khắp thế gian
Con luôn nghĩ về mẹ
Gánh nặng cuộc đời
Con luôn nghĩ về cha
Nước biển mêng mông
Con xin làm thuyền nhỏ
Mây trời lồng lộng
Con là cánh chim non
Tần tảo sớm hôm
Mẹ nuôi con nên người
Mang tấm thân gầy
Cha che chở đời con
Ai còn mẹ
Xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không
Nào ai còn cha
Xin đừng làm cha khổ
Suốt cuộc đời
Câu đạo hiếu làm đầu
Đi khắp thế gian
Không ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời
Không ai khổ bằng cha
Ai còn mẹ
Xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không
Đi khắp thế gian
Con luôn nghĩ về mẹ
Gánh nặng cuộc đời
Con luôn nghĩ về cha
Nước biển mêng mông
Con xin làm thuyền nhỏ
Mây trời lồng lộng
Con là cánh chim non
Tần tảo sớm hôm
Mẹ nuôi con nên người
Mang tấm thân gầy
Cha che chở đời con
Ai còn mẹ
Xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không
Nào ai còn cha
Xin đừng làm cha khổ
Suốt cuộc đời
Câu đạo hiếu làm đầu
Tần tảo sớm hôm
Mẹ nuôi con nên người
Mang tấm thân gầy
Cha che chở đời con
Ai còn mẹ
Xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không
Nào ai còn cha
Xin đừng làm cha khổ
Giữ bên mình
Câu đạo hiếu làm đầu