Phận Đời Xa Quê

Phận Đời Xa Quê

Lời bài hát Phận Đời Xa Quê

Đóng góp bởi

Vì nhà nghèo nên con đành phải xa gia đình. Vì mẹ vì cha con đành phải hy sinh. Phận làm dâu xa xứ một mình. Nhọc nhằn bao đắng cay riêng mình. Hò ơi! Hỡi ơi hò ơi! Đời con phải sống xa quê nhà. Ngày đêm con nhớ mẹ già. Lệ rơi, mắt con chan hòa. Hò ơi! Hỡi ơi hò ơi! Giờ đây con ở nơi xa rồi Chiều nay ra bến sông ngồi. Buồn theo những cánh lục bình trôi. Dòng đời ngược xuôi con còn phải bôn ba nhiều. Mẹ hiền chờ mong đêm ngày nhớ con yêu. Mẹ đừng lo con sẽ quay về. Về quê hương sống vui bên mẹ. Hò ơi! Hỡi ơi hò ơi! Đời con phải sống xa quê nhà. Ngày đêm con nhớ mẹ già. Lệ rơi, mắt con chan hòa. Hò ơi! Hỡi ơi hò ơi! Giờ đây con ở phương xa rồi Chiều nay ra bến sông ngồi. Buồn theo những cánh lục bình trôi. Dòng đời ngược xuôi con còn phải bôn ba nhiều. Mẹ hiền chờ mong đêm ngày nhớ con yêu. Mẹ đừng lo con sẽ quay về. Về quê hương sống vui bên mẹ.