Phận Buồn Con Gái

Phận Buồn Con Gái

Xem MV bài hát

Lời bài hát Phận Buồn Con Gái

Đóng góp bởi

Từ ngày yêu nhau
Anh hứa rất nhiều
Hứa rằng trọn đời
Chỉ yêu mình em
Cho dù ngày tháng phôi pha
Và dù bể cạn đá mòn
Em vẫn là người tình của anh.
Chuyện tình đôi ta
Tha thiết êm đềm
Ước mộng bình thường
Của em hằng mong
Mong một ngày lễ vu quy
Rượu hồng pháo đỏ khắp đường
Và cùng anh bước xuống thuyền hoa.
Bao nhiêu mơ ước
Hứa hẹn một sớm một chiều
Bể cạn non mòn không phai
Giờ đã tan thành theo mây khói
Anh đã phụ tôi
Ra đi không lời giã từ
Dù chỉ là một lời phân ly.
Chuyện tình đôi ta nay vỡ tan rồi
Chỉ còn ngậm ngùi
Khóc thương phận thôi
Bây giờ tình nghĩa yêu đương
Dệt bằng chữ hận với sầu
Bận lòng chi cho mối tình đau.
Bao nhiêu mơ ước
Hứa hẹn một sớm một chiều
Bể cạn non mòn không phai
Giờ đã tan thành theo mây khói
Anh đã phụ tôi
Ra đi không lời giã từ
Dù chỉ là một lời phân ly.
Chuyện tình đôi ta nay vỡ tan rồi
Chỉ còn ngậm ngùi
Khóc thương phận thôi
Bây giờ tình nghĩa yêu đương
Dệt bằng chữ hận với sầu
Bận lòng chi cho mối tình đau.
Bây giờ tình nghĩa yêu đương
Dệt bằng chữ hận với sầu
Bận lòng chi
Cho mối tình đau.