Phải Xa Người Ấy

Phải Xa Người Ấy

Lời bài hát Phải Xa Người Ấy

Đóng góp bởi

Đã đã đến lúc buông lơi đôi bàn tay
Đã đến lúc cho em rời xa
Dẫu vẫn biết ta chia lìa nhau
Tim anh sẽ rất đau
Nhưng anh chỉ muốn em hiểu thấu
Nhưng anh chỉ muốn nói với em
Rằng ngày qua anh đã
Yêu anh yêu em như chưa từng yêu
Anh yêu em hơn cả bản thân mình
Và giờ này khi ta chẳng thể
Đến với nhau thì thôi
Cố níu kéo nhau thêm chi người hỡi
Cố níu kéo em cũng chẳng thấy vui
Giờ chẳng thể
Yêu nhau thêm được nữa
Khi em đã quên rồi
Và giờ này nơi con đường ấy
Chỉ anh qua mỗi ngày
Và giờ này nơi con đường ấy
Chỉ anh cười vu vơ
Từng dòng người trôi đi vội vã
Phố đông sao xa lạ
Giờ lặng thầm đôi chân
Từng bước phố đêm dài lê thê
Thầm nguyện cầu em bên người ấy
Sẽ luôn luôn vui cười
Thầm nguyện cầu em bên người ấy
Sẽ không làm em đau
Chuyện tình mình nay như bọt sóng
Vỡ tan khi vô bờ
Chỉ còn lại nơi đây
Một chút ký ức ngày hôm qua
Yêu anh yêu em như chưa từng yêu
Anh yêu em hơn cả bản thân mình
Và giờ này khi ta chẳng thể
Đến với nhau thì thôi
Cố níu kéo nhau thêm chi người hỡi
Cố níu kéo em cũng chẳng thấy vui
Giờ chẳng thể
Yêu nhau thêm được nữa
Khi em đã quên rồi
Và giờ này nơi con đường ấy
Chỉ anh qua mỗi ngày
Và giờ này nơi con đường ấy
Chỉ anh cười vu vơ
Từng dòng người trôi đi vội vã
Phố đông sao xa lạ
Giờ lặng thầm đôi chân từng bước
Phố đêm dài lê thê
Thầm nguyện cầu em bên người ấy
Sẽ luôn luôn vui cười
Thầm nguyện cầu em bên người ấy
Sẽ không làm em đau
Chuyện tình mình nay như bọt sóng
Vỡ tan khi vô bờ
Chỉ còn lại nơi đây
Một chút ký ức ngày hôm qua
Người có biết trái tim anh buồn
Vì ai vì em người ơi
Và giờ này nơi con đường ấy
Chỉ anh qua mỗi ngày
Và giờ này nơi con đường ấy
Chỉ anh cười vu vơ
Từng dòng người trôi đi vội vã
Phố đông sao xa lạ
Giờ lặng thầm đôi chân từng bước
Phố đêm dài lê thê
Thầm nguyện cầu em bên người ấy
Sẽ luôn luôn vui cười
Thầm nguyện cầu em bên người ấy
Sẽ không làm em đau
Chuyện tình mình nay như bọt sóng
Vỡ tan khi vô bờ
Chỉ còn lại nơi đây
Một chút ký ức ngày hôm qua