Phải Làm Thế Nào

Phải Làm Thế Nào

Lời bài hát Phải Làm Thế Nào

Đóng góp bởi

Chuyện tình ta theo thời gian cứ trôi
Vẫn êm đềm một tình yêu thế thôi .
Mà sao nhiều khi vu vơ
Người hay cứ nghi ngờ
Rằng trái tim
Anh chẳng có riêng mình em .
Nhiều khi anh không được gần bên em
Khiến cho em suy nghĩ nhiều thêm
Đừng buồn nhé em
Thật lòng anh hứa
Rằng tim anh
Chỉ có riêng em mà thôi .
Phải làm thế nào người yêu hỡi
Vì đôi lúc nước mắt em rơi .
Khiến anh buồn
Rồi lòng càng nhói đau nhiều hơn .
Dù vẫn biết em cần quan tâm
Sẻ chia hơn trong tình yêu .
Mà sao anh chẳng thể nói ra lòng anh ...
Chỉ mong rằng ngày nào đó
Em sẽ hiểu anh yêu em nhiều .
Để thời gian
Rồi sẽ nói lên tất cả
Và anh sẽ không còn vô tâm
Khiến em hay đau buồn nhiều .
Bởi vì anh không muốn thấy em khóc đâu !
Chuyện tình ta theo thời gian cứ trôi
Vẫn êm đềm một tình yêu thế thôi .
Mà sao nhiều khi vu vơ
Người hay cứ nghi ngờ
Rằng trái tim
Anh chẳng có riêng mình em .
Nhiều khi anh không được gần bên em
Khiến cho em suy nghĩ nhiều thêm
Đừng buồn nhé em
Thật lòng anh hứa
Rằng tim anh
Chỉ có riêng em mà thôi .
Phải làm thế nào người yêu hỡi
Vì đôi lúc nước mắt em rơi .
Khiến anh buồn
Rồi lòng càng nhói đau nhiều hơn .
Dù vẫn biết em cần quan tâm
Sẻ chia hơn trong tình yêu .
Mà sao anh chẳng thể nói ra lòng anh ...
Chỉ mong rằng ngày nào đó
Em sẽ hiểu anh yêu em nhiều .
Để thời gian
Rồi sẽ nói lên tất cả
Và anh sẽ không còn vô tâm
Khiến em hay đau buồn nhiều .
Bởi vì anh không muốn thấy em khóc đâu !
Phải làm thế nào người yêu hỡi
Vì đôi lúc nước mắt em rơi .
Khiến anh buồn
Rồi lòng càng nhói đau nhiều hơn .
Dù vẫn biết em cần quan tâm
Sẻ chia hơn trong tình yêu .
Mà sao anh chẳng thể nói ra lòng anh ...
Chỉ mong rằng ngày nào đó
Em sẽ hiểu anh yêu em nhiều .
Để thời gian
Rồi sẽ nói lên tất cả
Và anh sẽ không còn vô tâm
Khiến em hay đau buồn nhiều .
Bởi vì anh không muốn thấy em khóc đâu !
Và anh sẽ không còn vô tâm
Khiến em hay đau buồn nhiều .
Điều anh muốn là được thấy em...
Hạnh phúc... !