Ore ni Sonna Chikara ga… Shikaku ga… Aru to Omou no ka?

Ore ni Sonna Chikara ga… Shikaku ga… Aru to Omou no ka?