Ông Xã Bà Xã

Ông Xã Bà Xã

Xem MV bài hát

Lời bài hát Ông Xã Bà Xã

Đóng góp bởi

Đã có những lúc em rất buồn
Vì nhớ ông xã thôi
Đã có những lúc em ngậm ngùi
Chờ mong ông xã tới
Ở bên ông xã em thật vui
Ở bên ông xã em luôn cười
Yêu ông xã nhiều lắm đó nha
Lá la là,lá la là
Đã có những lúc em rất sợ
Sợ mất ông xã thôi
Đã có những lúc em nguyện cầu
Mình bên nhau trọn kiếp
Chỉ yêu ông xã em mà thôi
Chỉ mong ông xã luôn vui cười
Yêu ông xã nhiều lắm đó nha
Lá la là,lá la là
Bà xã yêu ông xã lắm cơ
Bà xã yêu ông xã từng giờ
Từng giây từng phút em vẫn đợi chờ
Lá la là,lá la là
Bà xã yêu anh nhất thế gian
Nguyện ước mai sau chúng ta đừng
Xa nhau một phút nào nữa nha
Lá la là,lá la là
Bà xã yêu ông xã lắm cơ
Bà xã yêu ông xã từng giờ
Từng giây từng phút em vẫn đợi chờ
Lá la là, lá la là
Bà xã hun ông xã cái nha
Ông xã hun bà xã cái nè
Lá la là,lá la là, lá la là
Yêu anh yêu nhất trần gian này
Riêng anh mà thôi
Sông sâu cho dù có cạn
Không đổi thay
Tình ta mãi luôn đong đầy
Như là trời với mây
Bà xã mãi yêu anh hoài nè
Đừng xa bà xã nha
Đã có những lúc em rất sợ
Sợ mất ông xã thôi
Đã có những lúc em nguyện cầu
Mình bên nhau trọn kiếp
Chỉ yêu ông xã em mà thôi
Chỉ mong ông xã luôn vui cười
Yêu ông xã nhiều lắm đó nha
Lá la là,lá la là
Bà xã yêu ông xã lắm cơ
Bà xã yêu ông xã từng giờ
Từng giây từng phút em vẫn đợi chờ
Lá la là,lá la là
Bà xã yêu anh nhất thế gian
Nguyện ước mai sau chúng ta đừng
Xa nhau một phút nào nữa nha
Lá la là,lá la là
Bà xã yêu ông xã lắm cơ
Bà xã yêu ông xã từng giờ
Từng giây từng phút em vẫn đợi chờ
Lá la là, lá la là
Bà xã hun ông xã cái nha
Ông xã hun bà xã cái nè
Lá la là,lá la là, la là la
Bà xã yêu ông xã lắm cơ
Bà xã yêu ông xã từng giờ
Từng giây từng phút em vẫn đợi chờ
Lá la là, lá la là
Bà xã yêu anh nhất thế gian
Nguyện ước mai sau chúng ta đừng
Xa nhau một phút nào nữa nha
Lá la là,lá la là, lá la là, la là la
Bà xã yêu ông xã lắm cơ
Bà xã yêu ông xã từng giờ
Từng giây từng phút em vẫn đợi chờ
Lá la là, lá la là
Bà xã hun ông xã cái nha
Ông xã hun bà xã cái nè
Lá la là,lá la là, lá la là, la là la