Om jag nå'n gång känner mig blå

Om jag nå'n gång känner mig blå