Ôi Quê Tôi

Ôi Quê Tôi

Lời bài hát Ôi Quê Tôi

Đóng góp bởi

Ôi quê tôi
Vẫn còn mái nhà
Liêu xiêu liêu xiêu
Thơm mùi khói chiều
Trong giấc mơ của tôi
Cánh diều no gió
Đi bên em bên em
Bắt chim sâu
Ôi quê tôi
Vẫn còn cánh đồng
Xanh bao la
Lưng còng dáng mẹ
Xa xa nương dâu
Nông tằm ăn rỗi
Gió đồng
Quăng gánh
Rách áo em tôi
Tìm bài hát quê mình
Là câu ca mẹ
Tìm điệu múa song tình
Cánh cò lả lơi
Thình thình thình thình
Trống hội ngoài đình
Thình thình thình thình
Ánh mắt em đưa
Ô ê hà!
Ô ê há!
Ánh mắt như dao cau
Liếc vào mỏm đá
Mai tuổi thơ tôi sắc ngọt
ừm
Ánh mắt em lung lay
Sóng rượu quê rót đầy
Chông chênh
Chông chênh thân em
Ô ê hà!
Ô ê há!
Ánh mắt em lung lay
Sóng rượu quê rót đầy
Chông chênh
Chông chênh quê tôi
Quê tôi, quê tôi!
Tìm bài hát quê mình
Là câu ca mẹ
Tìm điệu múa song tình
Cánh cò lả lơi
Thình thình thình thình
Trống hội ngoài đình
Thình thình thình thình
Ánh mắt em đưa
Ô ê hà!
Ô ê há!
Ánh mắt như dao cau
Liếc vào mỏm đá
Mài tuổi thơ tôi sắc ngọt
ừm
Ánh mắt em lung lay
Sóng rượu quê rót đầy
Chông chênh
Chông chênh
Thân em
Ô ê hà!
Ô ê há!
Ánh mắt em lung lay
Sóng rượu quê rót đầy
Chông chênh
Chông chênh quê tôi
Quê tôi, quê tôi!